Masterclasses van Roos Vonk

Voor coaches, trainers, managers en andere begeleiders is het leuk en leerzaam je kennis op peil te houden en je intuïties te toetsen aan de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Niet alleen kom je hierdoor in contact met andere professionals die hun vak serieus nemen, je zorgt ook voor een stevige basis voor je professionele handelen. Door meer kennis en inzicht in fundamentele principes van menselijk gedrag, ben je in staat om creatief je eigen 'tools' te ontwikkelen en aan te passen aan de situatie. Dit kan alleen als je werkelijk het psychologische proces van je cliënt of medewerker begrijpt en overziet. Dat is het doel van deze masterclasses.

Reacties van deelnemers die een masterclass van Roos Vonk hebben gevolgd

 

Zelfmanagement/zelf-coaching: Je wordt wat je doet

Bij het leiden en begeleiden van mensen is gedragsverandering een centraal thema. Zowel in werksituaties als in coaching-trajecten blijkt vaak dat mooie plannen niet worden uitgevoerd. Dit is niet alleen van belang om de voor de hand liggende reden dat je graag resultaten wilt zien, maar ook omdat veranderingen van binnen pas echt optreden en zich consolideren wanneer mensen hun gedrag veranderen. Niet denken maar doen, is dus het motto.

Het boek Je bent wat je doet van Roos Vonk is een doe-boek: het is niet alleen om te lezen en na te denken, er staan ook oefeningen en opdrachten in. Die zijn bedoeld om de lezer te stimuleren tot gedragsverandering en zelfontwikkeling – te breken met slechte gewoontes, plannen te realiseren, nieuwe wegen in te slaan en zodoende het beste uit zichzelf te halen.

Als coach, trainer of manager kun je dit boek ook gebruiken om ánderen te begeleiden bij gedragsverandering en zelfontwikkeling. Dat vereist een iets ander gebruik van de methode en de opdrachten, waarbij je ook het veranderproces en de voorbereidingen helpt vormgeven en invullen. 

De masterclass is specifiek gericht op leiders en begeleiders, die ervaring hebben met coaching en begeleiding. Tijdens de bijeenkomst kunnen de uitgangspunten en technieken van Je bent wat je doet direct direct worden vertaald naar de begeleidingssituatie en, waar mogelijk, naar de eigen casussen van de deelnemers. Roos Vonk zal toelichten hoe zij de opdrachten heeft gebruikt in haar eigen coaching en training, welke obstakels en valkuilen ze daarbij is tegengekomen en hoe die te ondervangen zijn. Ook is er ruimte om je eigen casussen in te brengen als voorbeeld.

Na deze workshop heb je meer inzicht in hoe het proces van zelfverandering werkt en hoe je mensen kunt helpen de regie in handen krijgen over hun eigen leven en op den duur zichzélf te coachen. Bovendien zul je ook concrete tools hebben die je kunt gebruiken in het werk met cliënten of medewerkers, en weten hóe je ze moet gebruiken om tot aanwijsbare resultaten te komen. In coaching-trajecten betekent dit dat de cliënt daadwerkelijk tot gedragsverandering komt. In de werksituaties betekent het dat de manager medewerkers coacht tot gedragsverandering en helpt zorgen dat plannen en gemaakte afspraken werkelijk worden omgezet in actie.

 

Zelfkennis, zelfwaardering, zelfontwikkeling

Zelfwaardering en zelfkennis spelen een centrale rol in veel therapeutische, trainings- en coaching-settings. Mensen kunnen worstelen met onzekerheid over de eigen kwaliteiten, of juist worden belemmerd in hun ontwikkeling door een overdosis aan zelfvertrouwen; mensen willen veranderen omdat er iets niet goed aan ze is, of vinden juist dat anderen moeten veranderen omdat niemand hen op waarde weet te schatten; mensen zijn ‘niet trouw’ aan zichzelf, omdat ze zich teveel richten naar wat anderen wensen of verwachten, of ze trekken zich juist van niemand wat aan omdat ze ‘nu eenmaal zo zijn’; mensen vragen zich vertwijfeld af of ze wel leuk, aardig, mooi, slim genoeg zijn, maar als een ander kritiek op ze heeft worden ze boos.

Naast het zelfbeeld van de cliënt, heb je als (bege)leider ook nog te maken met je eigen ego – behoefte aan bevestiging, bezorgdheid of je het wel goed aanpakt, of herkenning van je eigen thema’s bij de cliënt. Genoeg reden om meer achtergrondkennis op te doen over dit onderwerp, dat in wetenschappelijk onderzoek uitvoerig is bestudeerd.

In deze masterclass geeft Roos Vonk een up-to-date overzicht over zelfkennis, zelfwaardering en zelfontwikkeling. Na afloop heb je een diepgaand inzicht in deze thema’s; je hebt een andere kijk op allerlei belangrijke psychologische processen en kunt dit inzicht toepassen in het contact met je cliënten, deelnemers of medewerkers.

De masterclass is bedoeld voor iedereen die, als therapeut, coach, trainer, mediator, manager of adviseur, meer achtergrond-kennis en inzicht wil hebben op basis van actuele wetenschappelijke kennis, om meer ‘handen en  voeten’ te geven aan interventies in de praktijk. Onderwerpen die aan de orde komen: