Leiderschap, macht en integriteit

Psychologisch onderzoek laat zien dat macht iets doet met mensen. Het heeft effect op anderen, maar ook op de machthebber zelf. De psychologische effecten van macht zijn niet allemaal gunstig voor anderen, maar worden vaak onbedoeld in stand gehouden door de omgeving, die de machtige persoon te weinig realistische feedback geeft.

Leiderschap kan zo ontaarden in een egotrip, waardoor de mogelijkheden van een machtige positie en de kwaliteiten van de manager niet goed worden benut. Het gaat ook ten koste van de integriteit; mensen met macht lopen bijvoorbeeld meer risico dat ze hypocriet worden: strengere eisen stellen aan anderen dan aan zichzelf.

Dat heeft weer gevolgen voor de mogelijkheden om tot  het leiderschap van de 21e eeuw te komen: transformationeel leiderschap. Deze vorm van leiderschap, die in organisaties "performance beyond expectation" kan betekenen vereist nogal wat persoonlijke kwaliteiten van een leider – waaronder een hoge mate van integriteit. Werknemers zien de leider dan als rolmodel en vertrouwen erop dat hij/zij een hoge morele standaard heeft en de groep vooruit helpt. Hierdoor verbinden ze zich aan de visie en de waarden van de leider, hetgeen teamspirit creëert. 

Transformationeel leiderschap is niet een eigenschap die je uit een trukendoos kunt halen; het vraagt een innerlijke transformatie. Dit is een voorwaarde om anderen te transformeren.

Het begin daarvan is inzicht in de verschillende valkuilen van macht, zodat je ze gaat herkennen en vermijden. In deze workshop biedt Roos Vonk ook aanwijzingen over hoe je als leider werkelijk boven jezelf en de waan van de dag kunt uitstijgen. Hierdoor kun je de integriteit van jezelf en van je organisatie bevorderen en je invloed aanwenden op een manier die iedereen ten goede komt. Afhankelijk van de groepsgrootte en de tijdsinvestering kan tevens gewerkt worden aan de persoonlijke ontwikkeling die nodig is om tot transformationeel leiderschap te komen.