Inspiratie

Doet u uw werk met hart en ziel, uit volle overtuiging? Bent u gedreven, voelt u nieuwe ideeën en plannen opborrelen? En geldt dat ook voor uw medewerkers? Na deze workshop wel!

Idealiter kunnen mensen in hun werk het beste van zichzelf kwijt. Dit betekent onder meer:

  • Ze doen werk dat goed past bij hun kwaliteiten en interesses; ze kunnen hun passie kwijt in hun werk, waardoor ze zich ten volle inzetten en hun talenten optimaal gebruiken;
  • Ze voelen zich betrokken bij hun werk, hun bedrijf, hun cliënten;
  • Ze voelen zich verbonden met hun collega’s, leidinggevende en ondergeschikten; ze zien deze als partners en niet als concurrenten of hindernissen;
  • Ze kunnen het werk loslaten als ze naar huis gaan, ze gaan naar huis met een gevoel van voldoening en hebben ’s morgens weer zin om aan de slag te gaan;
  • Al doende ontwikkelen ze zichzelf steeds verder, waardoor ze groeien in hun werk en tot vernieuwing komen.

In een organisatie waar mensen op deze manier werken, worden betere resultaten geboekt. Werknemers zetten zich meer in en komen tot een hoger rendement doordat ze meer 'flow' ervaren, creatiever zijn, meer informatie en ideeën uitwisselen en elkaar versterken. Iedereen kan en wil op deze manier werken! Maar door de beslommeringen van het dagelijks leven raken mensen vaak steeds meer verwijderd van hun 'drive'.

Dat geldt name voor leidinggevenden, die in hun werk vaak zoveel regels, procedures, gezeur en ander 'gedoe' tegenkomen, dat ze het contact kwijt raken met de drijfveer van binnen – de motivatie en de kwaliteiten die ooit maakten dat ze goed waren in dit werk en dat ze hogerop zijn gekomen. Het eerste deel van deze workshop is gericht op het terugvinden van die innerlijke prikkel.

Geïnspireerd zijn is een voorwaarde om anderen te kunnen inspireren. Het tweede deel van de workshop gaat over reacties op specifieke 'probleemgevallen' onder je medewerkers, zoals bijvoorbeeld slachtoffergedrag of verzet. We kijken hoe je andere mensen kunt inspireren zodat ze zelf verantwoordelijkheid gaan nemen, keuzes maken en creatiever worden in hun gedrag.