Groepsprocessen

Veel mensen werken in teams. Veel beslissingen worden genomen in groepen. Er wordt ge-brainstormd in groepen. Daarbij is het idee dat de groep meer is dan ‘de som der delen’: door de interactie tussen groepsleden kan synergie ontstaan, waardoor een groep extra productiviteit, creativiteit en motivatie kan genereren.

Het goede nieuws is dat dit inderdaad mogelijk is. Het slechte nieuws is dat dit in de praktijk maar zelden lukt. Integendeel, mensen blijken in groepen vaak slechter te werken dan alleen. Ze nemen slechtere beslissingen, werken minder hard, krijgen minder ideeën en belemmeren elkaar. Wetenschappelijk onderzoek geeft duidelijke aanwijzingen hoe dat komt en wat er aan te doen is.

In deze workshop worden verschillende valkuilen van groepsprocessen besproken:

Voor elk van deze onderdelen wordt een groepsoefening gedaan, waardoor de deelnemers zelf het probleem ervaren. Vervolgens worden oorzaken en oplossingen van het probleem besproken.

U krijgt door deze workshop een beter inzicht in de psychologische processen die het functioneren van een groep belemmeren. Na afloop weet u beter welke activiteiten u wel en niet door een groep moet laten doen – wanneer teamwork zinvol is, en vooral wanneer niet. U weet welke maatregelen u moet treffen om te voorkomen dat een groep irrationele beslissingen neemt. En u weet wat u kunt doen om te zorgen dat een groep ook echt een meerwaarde heeft en tot goede resultaten komt.