Feedback geven

Mensen functioneren het best als ze vaak en snel feedback krijgen op wat ze doen. Ze hebben feedback nodig om te weten of ze op de goede weg zijn, zeker wanneer ze zich ontwikkelen en aan iets nieuws beginnen. Als ze geen feedback krijgen, voelen ze zich onzeker. Ze gaan hun werk en hun prestaties vergelijken met anderen en dit kan aanleiding geven tot extra onzekerheid of tot een slechte werksfeer door onderlinge competitie.

Vaak hebben mensen ook feedback nodig om hun zelfkennis te corrigeren; om te weten waar ze goed in zijn, waar ze aan moeten werken, en welke ambities ze maar beter kunnen opgeven. Gebrek aan zelfkennis veroorzaakt over- of onderschatting van de eigen mogelijkheden, of een verkeerde inschatting van het effect van eigen gedrag op anderen. Dit alles heeft negatieve gevolgen voor een organisatie.

Met goede feedback kan het zelfbeeld gecorrigeerd worden en kunnen mogelijkheden voor verbetering worden besproken. Maar dan moet aan twee voorwaarden worden voldaan: de ene partij moeten weten hoe op een goede, zinvolle manier feedback te geven, en de ander moet weten hoe het te ontvangen. Bovendien helpt het als de sfeer in de organisatie dusdanig is dat mensen open staan voor feedback. 

In deze workshop komen al deze componenten aan bod. Roos Vonk bespreekt onder meer de hindernissen die mensen onbewust opwerpen wanneer ze (negatieve) feedback krijgen, en hoe je die kunt omzeilen en overwinnen. Ze maakt daarbij gebruik van haar ervaring als trainer en coach, maar ook van wetenschappelijke kennis over haar expertise-gebied binnen de psychologie: zelfkennis, zelfwaardering en zelfverbetering. Dit zal niet alleen veel inzicht geven in de psychologische processen en valkuilen bij het geven en ontvangen van feedback, maar ook uitmonden in concrete praktische tips. Indien de groep niet te groot is kan hiermee ook worden geoefend in de workshop.