Onze benadering

Veel methoden bij coaching en training zijn gebaseerd op verouderde kennis of zelfs helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Als hoogleraar psychologie is Roos Vonk gestart met Vonk-Zelfbepaling® om te laten zien wat de psychologie te bieden heeft bij het versterken en ontwikkelen van menselijk potentieel. Daarbij heeft ze gebruikgemaakt van enerzijds haar kennis en expertise op het gebied van zelfkennis en zelfverandering, anderzijds haar ervaring als coach, trainer en adviseur en de ervaringen van collega-coaches en trainers.

Inmiddels heeft Roos Vonk ook veel coaches en trainers les gegeven en opgeleid, onder andere via haar masterclasses. Zij  maakt complexe wetenschappelijke inzichten toegankelijk voor toepassingen in de praktijk, en vertaalt geavanceerde kennis uit de psychologie naar het alledaagse leven, bijvoorbeeld op de werkvloer, en bij het leiden en begeleiden van mensen.

Onze aanpak is daardoor altijd up-to-date. Als je naar een arts gaat, wil je ook dat die op de hoogte is van de nieuwste medische ontwikkelingen. Waarom zou dat anders zijn als je naar een coach, trainer of adviseur gaat?

– Interview met Roos Vonk over coaching
– Informatie over onze werkwijze bij coaching

Zelfontwikkeling met de voeten op de grond

Een van onze uitgangspunten is: alles wat mensen nodig hebben om effectief en geïnspireerd te werken en goed met anderen samen te werken, hebben ze al in zich. Als je aan mensen vraagt hoe ze graag zouden willen zijn, is er nooit iemand die zegt:

"Ik wil graag overal over klagen en me tekort gedaan voelen."
"Ik wil hogerop komen door te manipuleren en hielenlikken."
"Ik wil steeds bij anderen naar bevestiging en erkenning zoeken."
"Ik wil met mezelf beter voelen door roddel en leedvermaak."
"Ik wil er altijd tegenin gaan en conflicten veroorzaken." 

Niemand wil zo zijn. En toch doen mensen het. De waan van de dag doet ons vaak vergeten hoe we werkelijk willen zijn – en hoe we kúnnen zijn – als we even ons hoofd erbij houden. Het doel van coaching of training is dus veelal om mensen in contact te brengen met hun 'betere helft' – met datgene waar ze echt in geloven en de persoon die ze wíllen zijn. Als dat eenmaal lukt, gaat het gewenste gedrag automatisch zichzelf versterken (zoals beschreven in het boek Je bent wat je doet van Roos Vonk).

No-nonsense

Onze werkwijze bevat verschillende kenmerken:

Dat onze trajecten kort zijn, betekent niet dat het proces 'af' is na afloop van een workshop of een coaching-traject. De coach of trainer begeleidt bij het in gang zetten van een beweging, de rest doe je zelf. We streven ernaar dat we onszelf overbodig maken: dát is autonomie, immers.

Wetenschappelijke basis

De benadering van Vonk-Zelfbepaling® is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke theorieën en onderzoeksresultaten. Hieronder worden ze kort genoemd: